Invitasjon til årsmøte 2019

Til alle medlemmer

Vi har den glede av å invitere dere til ÅRSMØTE 2019 – Tirsdag 26.februar kl. 18:00 i klubbhuset.Innkalling og årsberetning blir sendt ut senest 2 uker før årsmøtet. Husk å sende inn forslag til saker og kandidater til styret og valgkomitéen. Disse må være oss i hende innen 28.januar 2019
Forslag på saker og kandidater til valkomité sendes til sbk.styret@gmail.comForslag på kandidater til styret sendes til siri_linnerud@hotmail.com
Disse kan også sendes inn pr. post eller legges i postkassen utenfor klubbhuset.
Verv på valg til styret:

  • Styreleder (2019-2021)
  • 2 stk styremedlem (2019-2021)
  • 2 stk varamedlem (2019-2020)

Verv på valg til valgkomitéen:

  • 1 stk valgkomitémedlem (2019-2021)

Vedtektsendring – demokratisk valg av utvalgsledereStyret kommer i tillegg til å foreslå vedtektsendring angående valg av utvalgsleder §4-4 og fra 2019 ønsker vi å ha dette som et demokratisk valg med en periode på 2 år. I dag er det styret som bestemmer utvalgsleder. Vedtektsendringen kommer i innkallingen til årsmøtet, og dersom det blir godkjent vil det bli valg på årsmøtet av utvalgsleder. Derfor behøver vi forslag til kandidater for utvalgsleder også. Dette sendes til sbk.styret@gmail.com eller via post.

  • Utvalgsleder Utstilling
  • Utvalgsleder Agility
  • Utvalgsleder Lydighet
  • Utvalgsleder Rallylydighet

I vedtektsendringen er det foreslått at man kun kan avgi stemme på én av de fire utvalgsledervervene.
Vi vil også benytte anledningen til å ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!
Med vennlig hilsenStyret i Sør-Rogaland Brukshundklubb