Lydighetsutvalget

Har du spørsmål eller forslag til lydighetsutvalget kan dette sendes til sbklydighet@gmail.com.

Leder
Irene Goa

Utvalgsmedlemmer
Iren Valleraunet
Irmelin Nybakk
Maren Stangeland