Lydighetsutvalget

Har du spørsmål eller forslag til lydighetsutvalget kan dette sendes til sbklydighet@gmail.com.

Leder
Anne Christine Bergjord

Utvalgsmedlemmer
Irene Goa
Nina Berven
Irmelin Nybakk
Maren Stangeland
Iren Valleraunet