Agilityutvalget

Har du spørsmål eller forslag til agilityutvalget kan dette sendes til sbkagility@gmail.com.

Leder
Kine Eimhjellen

Utvalgsmedlemmer
Anita Jansen
Christiane Hansen
Sanna Barstad
Unni Margretha Martinsen
Agnethe Brown Erland
Victoria Podolski