Agilityutvalget

Agilityutvalget 2018
Har du spørsmål eller forslag til agilityutvalget kan dette sendes til sbkagility@gmail.com.

Leder
Eivind B. Fossum
E-post: eivind.bredo@gmail.com
Mob: 92077142

Anita Jansen
E-post: al_jansen@hotmail.com

Sofie Tjemsland
E-post: sofie-t@live.no

Christiane Hansen
E-post: christianehansen95@gmail.com

Sanna Barstad
E-post: sannabarstad@gmail.com
Mobil: 93678884

Premieansvarlig

Pia E. Prytz
E-post: pia_prytz@hotmail.com

Miriam Wittenberg
E-post: miriam.witten@gmail.com