Agilityutvalget

Har du spørsmål eller forslag til agilityutvalget kan dette sendes til sbkagility@gmail.com.

Leder
Kathrine Vestersjø Tysse

Utvalgsmedlemmer
Sanna Barstad
Sofie Tjemsland
Ida Iren Kleppa
Victoria Podolski
Agnete Brown Erland.