Agilityutvalget

Agilityutvalget 2018
Har du spørsmål eller forslag til agilityutvalget kan dette sendes til sbkagility@gmail.com.

Leder
Kine Eimhjellen
E-post: keimhjellen@msn.com

Anita Jansen
E-post: al_jansen@hotmail.com

Christiane Hansen
E-post: christianehansen95@gmail.com

Sanna Barstad
E-post: sannabarstad@gmail.com

Isabelle Simonsen
E-post: tinybella@gmail.com

Premieansvarlig

Pia E. Prytz
E-post: pia_prytz@hotmail.com