Agilityutvalget

Har du spørsmål eller forslag til agilityutvalget kan dette sendes til sbkagility@gmail.com.

Leder
Ida Iren Kleppa

Utvalgsmedlemmer
Sanna Barstad
Victoria Podolski
Agnete Brown Erland
Elin Innvær
Kristine Skogen