Utstilling

 

Utstillingskurs/trening:
Denne treningen passer for hundeeiere som ønsker å lære mer om hvordan man stiller hund, og hvilke forberedelser en  kan gjøre, i tillegg til praktiske øvelser med instruksjon. Kurset passer også for de som ønsker repetisjon etter noen års fravær fra ringen, eller for de som ønsker å samles til motiverende treningssamlinger.

På kurset vil vi gå gjennom praktisk utstillingstrening, håndtering, på bord, tannvisning og tilgjengelighet, stå stille, kontakt og motivasjon, forsterker og hjelpemidler, trening av utstillingshunden, regler, premiesystemet, forberedelser, framvisning av hund, handleren, hva ser dommeren etter, ”selg hunden på to minutter”, sportsånd, etikk og dyrevelferd.

 

UTSTILLINGSTRENING OPPSTART MANDAG 20.MARS KL 1730

Mandag 20.mars starter klubben opp med utstillingstreningen igjen.Dette vil gå hver mandag fremover. (Med unntak av helligdager og ferier)
Dag:      Mandager
Tid:        fra kl. 17.30 til 19.00
Instruktør/treningsleder: Kari Anne Jacobsen
Pris:       Medlemmer som betaler treningsavgift (altså kr. 1000,-) betaler ikke for denne treningen.
Resterende betaler kr. 50,- pr. gang. Instruktør noterer navn på fremmøtte.
Betalingen gjøres til Kontonummeret er 3280.10.38793 i slutten av hver partallsmåned og påføres «utstillingstrening og navn»
Det er ingen påmelding, man møter bare opp kl. 17.30.