Retningslinjer for bruk av hallen

Styret har, i samarbeid med kursansvarlig og utvalgene, jobbet fram retningslinjer for bruk av hallen.
Oppfordrer samtlige av klubbens medlemmer å lese gjennom disse og gjøre seg kjent med bruk av hallen vår.
Det er også innført registrering av treningstid for brukerne av hallen.
Dette for å sikre rettferdig bruk. Skriv dere opp på skjema ved dørene.