Bruk av banen

GENERELLE REGLER FOR ALLE MEDLEMMER

– Du må være betalende medlem av klubben

– Du må følge klubbens bruksreglement

– Du betaler 1000 kr i treningsavgift pr år*

– Du får tilgang til klubbens område på oppsatte treningstider og når banen ellers er åpen.

– Det kreves at man stiller som frivillig på dugnader/stevner/utstilling.

– Ved stevner der man selv deltar, skal man også stiller som frivillig hjelper.

Utenom faste treningstider (se under agility/lydighet for treningstider) kan man trene på banen om man har nøkkel (eller om man trener sammen med noen som har nøkkel). Ønsker man nøkkel til banen må dette søkes om til styret. Les mer her.

*Betales til klubbens konto 3280.10.38793 og merk innbetalingen med:
Treningsgebyr 2017/medlemsnummer

Treningskort blir fornyet hvert år.